เทคนิคแต่งภาพ สอนแต่งรูปคุมโทน วิธีแต่งรูปphotoshop วิธีแต่งรูปในโทรศัพท์

เทคนิคแต่งภาพ สอนแต่งรูปคุมโทน วิธีแต่งรูปphotoshop วิธีแต่งรูปในโทรศัพท์

การวาดในPhotoshop การใช้เครื่องมือเพื่อการวาด

การวาดในPhotoshop

ลักษณะการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ใน Photoshop มีสองแบบที่ทำได้คือ ‘การระบาย’ (Painting) และ ‘การวาด’ (Drawing) มีเครื่องมือหลายแบบที่รองรับงานเหล่านี้ ซึ่ง ‘การวาด’ เป็นสิ่งที่เราควรเข้าใจระบบการทำงานและรูปแบบให้ชัดเจนเพื่อลดความสับสน

การวาดในโปรแกรม Photoshop ถูกจดจำคุณสมบัติในแบบของ ‘รูปวาดที่มีรูปร่างแบบต่างๆ’ (Vector Shapes) และ ‘ส่วนเส้น’ (Paths) เราสามารถวาดสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยเครื่องมือปากกา (Pen Tool) หรือ ปากกาลากเส้นอิสระ (Freeform Pen Tool) โดยที่ตัวเลือกของแต่ละเครื่องมืออยู่ในส่วนบาร์ตัวเลือก (Options Bar)

เมื่อแน่ใจว่าต้องวาดอะไรสักอย่างจึงต้องเลือกโหมดของการวาด (Drawing Modes) ของเครื่องมือตัวนั้น โหมดที่จะกำหนดความเป็นไปของวัตถุที่วาดขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น รูปวาดที่มีรูปร่างแบบต่างๆ หรือ ส่วนเส้น อธิบายได้ดังนี้

รูปร่างที่มีรูปวาดแบบต่างๆ (Vector Shapes) : หมายถึงเส้นหรือส่วนโค้งที่วาดด้วยเครื่องมือแบบรูปร่าง หรือเครื่องมือ Pen Tool รูปร่างต่างๆเหล่านี้มีความละเอียดแบบไม่จำกัดด้วยคุณสมบัติแบบ ‘รูปวาด’ ซึ่งเกิดจากฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ (ไม่ใช่จุดปะพิกเซล) สามารถกำหนดขนาดเส้น, การเทสี หรือ ค่าต่างๆได้ที่บาร์ตัวเลือก

ส่วนเส้น (Paths) : หมายถึงเส้นโครงร่างที่อาจเปลี่ยนคุณสมบัติไปเป็น ‘พื้นที่การคัดเลือก’ (Selection) หรือแปลงเป็นเส้นลากด้วยการเทสีและกำหนดขนาดความหนายังไงก็ได้ ซึ่งถ้าหากต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบส่วนเส้นเพิ่มเติมให้ทำที่ Anchor Point (แนะนำเรียนรู้เครื่องมือ Pen Tool ให้เข้าใจเสียก่อน)

ส่วนเส้นการทำงาน (Work Path) : หมายถึงส่วนเส้นที่มีการกระจายตัวของจุดหมุด (Anchor Points) อยู่ทั่วไป

เราสามารถแปลงส่วนเส้นให้มีคุณสมบัติต่างๆได้ดังนี้

1. รูปวาดปกปิด (Vector Mask) : คุณสมบัติการซ่อน/แสดง โดยใช้พื้นที่การวาดเป็นขอบเขต

2. พื้นที่คัดเลือก (Selection) : คุณสมบัติการคัดเลือกพื้นที่นั้นๆโดยใช้พื้นที่การวาดเป็นขอบเขต

3. เทลงในพื้นที่หรือส่วนเส้นด้วยสี (Fill Paths with Color) : ทำให้พื้นที่การวาดเป็นรูปร่าง หรือเป็นส่วนเส้นที่มีการเทสีลงไปเน้นย้ำอย่างชัดเจน

โหมดการวาดใน Photoshop
เมื่อต้องทำงานร่วมกับเครื่องมือกำหนดรูปร่างหรือปากกา ส่วนของบาร์ตัวเลือก (Options Bar) มี 3 รูปแบบที่แตกต่างสำหรับการวาดให้เลือก ดังนี้

1. เลเยอร์รูปร่าง (Shape Layer) : แปลงเป็นรูปร่างแล้วแยกเลเยอร์ออกอิสระขึ้นมาอีก 1 เลเยอร์ เรียกว่า เลเยอร์รูปร่าง (Shape Layer) หมายถึงเลเยอร์ที่มีแต่รูปร่างนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เนื่องจากการทำแบบนี้มันง่ายที่จะเคลื่อนย้าย, ขยาย–ย่อ, จัดระนาบ และอื่นๆ แถมรูปร่างหากมีหลายรูปร่างก็จะได้ไม่ทับกัน

2. ส่วนเส้น (Paths) : เป็นการคงสถานะที่ยังไม่ตัดสินใจในตอนนี้ว่าจะเอาไว้ใช้ทำอะไร เช่น เปลี่ยนเป็นพื้นที่คัดเลือก, รูปวาดปกปิด หรือเทสี การที่จะยังไม่ทำอะไรกับส่วนนี้ สามารถเรียกดูได้ในพาเนลส่วนเส้น (Paths Panel)

3. เททับด้วยคุณสมบัติรูปภาพ (Fill Pixel) : ระบายลงไปตรงๆในเลเยอร์เหมือนอย่างที่เครื่องมือระบายภาพทำได้ แต่ต้องไม่ลืมว่าคุณสมบัติรูปวาด (Vector) ก็จะหายไปกลายเป็นคุณสมบัติรูปภาพ (Raster) แทน

ให้จำง่ายๆว่า การวาด (Drawing) ไม่ระบุว่าให้มีคุณสมบัติอะไรในตอนแรกก็ได้ ให้คงสภาพเป็น ‘ส่วนเส้น’ (Paths) ที่พาเนลส่วนเส้น (Paths Panel) ไว้ก่อน แล้วเลือกให้ส่วนนั้นมีคุณสมบัติเป็นอะไรดังที่กล่าวมาก็เลือกทีหลังนั่นเอง

 

Tags

แชร์: