เทคนิคแต่งภาพ สอนแต่งรูปคุมโทน วิธีแต่งรูปphotoshop วิธีแต่งรูปในโทรศัพท์

Search
Close this search box.

เทคนิคแต่งภาพ สอนแต่งรูปคุมโทน วิธีแต่งรูปphotoshop วิธีแต่งรูปในโทรศัพท์

Search
Close this search box.
Search

การวาดในPhotoshop การใช้เครื่องมือเพื่อการวาด

การวาดในPhotoshop

ลักษณะการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ใน Photoshop มีสองแบบที่ทำได้คือ ‘การระบาย’ (Painting) และ ‘การวาด’ (Drawing) มีเครื่องมือหลายแบบที่รองรับงานเหล่านี้ ซึ่ง ‘การวาด’ เป็นสิ่งที่เราควรเข้าใจระบบการทำงานและรูปแบบให้ชัดเจนเพื่อลดความสับสน

การวาดในโปรแกรม Photoshop ถูกจดจำคุณสมบัติในแบบของ ‘รูปวาดที่มีรูปร่างแบบต่างๆ’ (Vector Shapes) และ ‘ส่วนเส้น’ (Paths) เราสามารถวาดสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยเครื่องมือปากกา (Pen Tool) หรือ ปากกาลากเส้นอิสระ (Freeform Pen Tool) โดยที่ตัวเลือกของแต่ละเครื่องมืออยู่ในส่วนบาร์ตัวเลือก (Options Bar)

เมื่อแน่ใจว่าต้องวาดอะไรสักอย่างจึงต้องเลือกโหมดของการวาด (Drawing Modes) ของเครื่องมือตัวนั้น โหมดที่จะกำหนดความเป็นไปของวัตถุที่วาดขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น รูปวาดที่มีรูปร่างแบบต่างๆ หรือ ส่วนเส้น อธิบายได้ดังนี้

รูปร่างที่มีรูปวาดแบบต่างๆ (Vector Shapes) : หมายถึงเส้นหรือส่วนโค้งที่วาดด้วยเครื่องมือแบบรูปร่าง หรือเครื่องมือ Pen Tool รูปร่างต่างๆเหล่านี้มีความละเอียดแบบไม่จำกัดด้วยคุณสมบัติแบบ ‘รูปวาด’ ซึ่งเกิดจากฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ (ไม่ใช่จุดปะพิกเซล) สามารถกำหนดขนาดเส้น, การเทสี หรือ ค่าต่างๆได้ที่บาร์ตัวเลือก

ส่วนเส้น (Paths) : หมายถึงเส้นโครงร่างที่อาจเปลี่ยนคุณสมบัติไปเป็น ‘พื้นที่การคัดเลือก’ (Selection) หรือแปลงเป็นเส้นลากด้วยการเทสีและกำหนดขนาดความหนายังไงก็ได้ ซึ่งถ้าหากต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบส่วนเส้นเพิ่มเติมให้ทำที่ Anchor Point (แนะนำเรียนรู้เครื่องมือ Pen Tool ให้เข้าใจเสียก่อน)

ส่วนเส้นการทำงาน (Work Path) : หมายถึงส่วนเส้นที่มีการกระจายตัวของจุดหมุด (Anchor Points) อยู่ทั่วไป

เราสามารถแปลงส่วนเส้นให้มีคุณสมบัติต่างๆได้ดังนี้

1. รูปวาดปกปิด (Vector Mask) : คุณสมบัติการซ่อน/แสดง โดยใช้พื้นที่การวาดเป็นขอบเขต

2. พื้นที่คัดเลือก (Selection) : คุณสมบัติการคัดเลือกพื้นที่นั้นๆโดยใช้พื้นที่การวาดเป็นขอบเขต

3. เทลงในพื้นที่หรือส่วนเส้นด้วยสี (Fill Paths with Color) : ทำให้พื้นที่การวาดเป็นรูปร่าง หรือเป็นส่วนเส้นที่มีการเทสีลงไปเน้นย้ำอย่างชัดเจน

โหมดการวาดใน Photoshop
เมื่อต้องทำงานร่วมกับเครื่องมือกำหนดรูปร่างหรือปากกา ส่วนของบาร์ตัวเลือก (Options Bar) มี 3 รูปแบบที่แตกต่างสำหรับการวาดให้เลือก ดังนี้

1. เลเยอร์รูปร่าง (Shape Layer) : แปลงเป็นรูปร่างแล้วแยกเลเยอร์ออกอิสระขึ้นมาอีก 1 เลเยอร์ เรียกว่า เลเยอร์รูปร่าง (Shape Layer) หมายถึงเลเยอร์ที่มีแต่รูปร่างนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เนื่องจากการทำแบบนี้มันง่ายที่จะเคลื่อนย้าย, ขยาย–ย่อ, จัดระนาบ และอื่นๆ แถมรูปร่างหากมีหลายรูปร่างก็จะได้ไม่ทับกัน

2. ส่วนเส้น (Paths) : เป็นการคงสถานะที่ยังไม่ตัดสินใจในตอนนี้ว่าจะเอาไว้ใช้ทำอะไร เช่น เปลี่ยนเป็นพื้นที่คัดเลือก, รูปวาดปกปิด หรือเทสี การที่จะยังไม่ทำอะไรกับส่วนนี้ สามารถเรียกดูได้ในพาเนลส่วนเส้น (Paths Panel)

3. เททับด้วยคุณสมบัติรูปภาพ (Fill Pixel) : ระบายลงไปตรงๆในเลเยอร์เหมือนอย่างที่เครื่องมือระบายภาพทำได้ แต่ต้องไม่ลืมว่าคุณสมบัติรูปวาด (Vector) ก็จะหายไปกลายเป็นคุณสมบัติรูปภาพ (Raster) แทน

ให้จำง่ายๆว่า การวาด (Drawing) ไม่ระบุว่าให้มีคุณสมบัติอะไรในตอนแรกก็ได้ ให้คงสภาพเป็น ‘ส่วนเส้น’ (Paths) ที่พาเนลส่วนเส้น (Paths Panel) ไว้ก่อน แล้วเลือกให้ส่วนนั้นมีคุณสมบัติเป็นอะไรดังที่กล่าวมาก็เลือกทีหลังนั่นเอง

 

Tags

แชร์:

เรื่องอื่นๆ